Dobrodošli u Kiko WebShop, Prijavite se ili Napravite vaš račun
{{Vi ste ovdje}}: Kiko WebShop // {{Opći uvjeti prodaje}}
<h1>OPĆI UVJETI PRODAJE NA DALJINU KIKO TRGOVINA I USLUGE, vl. Tomislav Krušec, D. Kunovića 10, 49218 Pregrada</h1><br><br> KIKO TRGOVINA I USLUGE, vl. Tomislav Krušec<br> OIB: 46126456930<br> D. Kunovića 10, 49218 Pregrada<br><br> <b>Radno vrijeme:</b> PON-PET 07:30-17 h<br> SUB 08-12 h<br> Nedjeljom i praznikom zatvoreno<br><br> UVJETI ISPORUKE I DOSTAVE<br> Izdavanje robe se vrši sa centralnog skladišta Trgovca, a adresi D. Kunovića 10, 49218 Pregrada, radnim danom pon-pet u vremenu od 08:00-16:00 h. Roba se preuzima sa originalnim računom/otpremnicom.<br> Kupac je dužan preuzeti naručenu i plaćenu robu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispijeću naručene robe. Obavijest o prispijeću naručene robe će se smatrati valjanom i važećom ako je kupcu dostavljena osobno, odnosno poslana elektronskim putem, poštom ili telefonski putem poziva, sms ili whatsapp aplikacije ovisno o odabiru Kupca za način komunikacije sa Trgovcem .<br> Ukoliko kupac ne preuzme robu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispjeću robe dužan je platiti troškove skladištenja u visini od 1% kupoprodajne vrijednosti robe po danu skladištenja, i ne može preuzeti naručenu robu dok ne podmiri rečene troškove, kao i troškove slanja obavijesti, možebitnih opomena itd. Za rečene troškove KIKO Trgovina i usluge će izdati kupcu poseban račun. Nakon isteka 100 dana Trgovac može raspolagati robom radi naplate troškova i štete. Visinu troškova skladištenja robe i rokova isporuke KIKO Trgovina i kupac mogu dogovoriti drugačije u pisanom obliku.<br> Usluga prijevoza robe posebno se naplaćuje prema važečem cjeniku te se dogovara unaprijed sa Trgovcem. Datum prijevoza određuje prijevoznik, dok sam termin u danu nije moguće odrediti ranije već se Kupca kontaktira neposredno prije zakazane isporuke. Prijevoz se izvršava do kućnog broja kupca, pod uvjetom da ne postoje prometne, pravne, stvarne i/ili ostale zapreke za uredan dolazak prijevoznog vozila do kućnog broja kupca. Ukoliko postoji bilo kakva zapreka, prijevoznik će dovesti robu što je bliže moguće. Prijenos robe do željenog mjesta kao i sam unos robe dužan je osigurati Kupac !<br> Ako je roba pakirana na euro paletama Trgovac zadržava pravo naplate preuzetih paleta (1 kom = 79,2 kn+ pdv) ako iste ne budu vraćene u roku 30 dana od preuzimanja. Povrat paleta se vrši na skladište Trgovca, D. Kunovića 10, 49218 Pregrada u redovno radno vrijeme. Ukoliko kupac ne osigura uredan i primjeren primitak robe, odnosno ne osigura primjeren prijevoz od mjesta do kojeg je prijevozno vozilo moglo doći, ne osigura osobe za istovar robe itd., KIKO Trgovina i usluge vraća robu na svoje skladište. U tom slučaju kupac koji ima pravo na besplatni prijevoz gubi isto pravo i dužan je kod preuzimanja robe platiti troškove skladištenja robe, a kupac koji nema pravo na besplatni prijevoz robe dužan je platiti troškove skladištenja robe i nema pravo na povrat uplaćenih sredstava na ime pokušanog prijevoza. U slučaju kao gore navedenom, kupac ima izbor da li će sam o svom trošku preuzeti robu iz skladišta ili će se pokušati ponovni prijevoz. U tom slučaju kupac koji sam preuzima robu iz skladišta dužan je prije preuzimanja robe podmiriti sve nastale troškove, a kupac kojemu će biti pokušana ponovni prijevoz dužan je podmiriti sve nastale troškove i unaprijed uplatiti ponovni prijevoz.<br> Prilikom preuzimanja robe Kupac ili osoba ovlaštena od strane Kupca, dužan je robu pregledati i svojim potpisom potvrđuje da je robu preuzeo u količini naznačenoj na dokumentu, u ispravnom stanju- bez ikakvih vidljivih nedostataka.<br><br> PLAĆANJE:<br><br> Način plaćanja: u trgovini ili preko računa<br> <br> <b>Plaćanje u poslovnici D.Kunovića 10:</b><br> • gotovinsko plaćanje <br> • kartice : <br> • American Express jednokratno za ino kartice <br> • Diners jednokratno i obročno (2-12 rata bez kamata) <br> • Visa Premium jednokratno i obročno (2-12 rata bez kamata ) <br> • Visa jednokratno i obročno (3-12 rata bez kamata) <br> • Master Card ZABA jednokratno i obročno (2-12 rata bez kamata) <br> • Master Card ostalih banaka jednokratno <br> • Maestro PBZ jednokratno i obročno ( 3-12 rata bez kamata) <br> • Maestro ZABA jednokratno i obročno (2-12 rata bez kamata) <br> • Maestro ostalih banaka jednokratno <br><br> <b>Uplate preko računa:</b><br> • PRIVREDNA BANKA dd: HR7923400091160282543<br> • ZAGREBAČKA BANKA dd: HR4523600001100774766<br><br> Za robu po narudžbi kupac uplaćuje predujam od 50% prodajne cijene robe. Ostatak do punog iznosa kupoprodajne cijene robe kupac je dužan uplatiti KIKO Trgovina i usluge u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispijeću naručene robe, a ukoliko kupac ne uplati taj ostatak u rečenom roku, uzima se da je kupac odustao od kupnje naručene robe. Obavijest o prispijeću naručene robe će se smatrati valjanom i važećom ako je kupcu dostavljena osobno, odnosno poslana elektronskim putem, poštom ili telefonski putem poziva, sms ili whatsapp aplikacije ovisno o odabiru Kupca za način komunikacije sa Trgovcem .<br> Ukoliko kupac odustane od kupnje naručene robe, isti nema pravo na povrat uplaćenog predujma opisanog u prethodnom stavku, niti ima pravo iskoristiti uplaćeni predujam kao uplatu predujma i/ili cijene za drugi proizvod. KIKO Trgovina i usluge odobrava odgodu plaćanja samo kupcima s kojima ima sklopljen poseban ugovor o kupnji/prodaji robe.<br> Plaćanje se smatra izvršenim, odnosno obveza kupaca podmirenom, s danom kada novčani iznos sjedne na žiro-račun KIKO Trgovina i usluge, odnosno kada novčani iznos bude predan ovlaštenoj osobi za primitak novaca od strane kupaca.<br><br> O PODUZEĆU:<br><br> KIKO TRGOVINA I USLUGE, vl. Tomislav Krušec<br> D. Kunovića 10, 49218 Pregrada<br> MBS: 91106389<br> OIB: 46126456930<br> PRIVREDNA BANKA dd: <br> IBAN:HR7923400091160282543<br><br> ZAGREBAČKA BANKA:<br> IBAN:HR4523600001100774766<br><br> ADRESA ZA ZAPRIMANJE PRIGOVORA POTROŠAČA:<br><br> KIKO TRGOVINA I USLUGE, vl. Tomislav Krušec<br> D. Kunovića 10, 49218 Pregrada<br> e-mail: kiko@kiko.hr<br> telefaks: 049/376-047<br> prigovor se također može uputiti i osobnim dolaskom u prodavaonicu D. Kunovića 10, 49218 Pregrada.<br> UVJETI KUPNJE:<br> Prije sklapanja ugovora odnosno uplate prema zaprimljenoj ponudi potrebno je pažljivo pročitati Opće uvjete poslovanja dostupne na internet stranici te na prodajnom mjestu. Uplatom po ponudi smatra se kako je kupac upoznat sa svim uvjetima poslovanja KIKO Trgovina i usluge te kako su iste u potpunosti prihvaćene. <br> Proizvodi se naručuju po uplati ponude/predračuna ili plaćanje računa na blagajni u poslovnici (ukoliko je roba odmah dostupna) KIKO Trgovina i usluge odnosno po prispjeću sredstava na naš račun u iznosu kao opisano pod „PLAĆANJE“. Nakon što naručena roba stigne na skladište KIKO Trgovina i usluge te kupac bude obaviješten o istome potrebno je da se uplati preostali iznos, ukoliko je za narudžbu uplaćena samo minimalna potrebna količina akontacije kako bi se roba mogla preuzeti, a sve kao opisano pod „UVJETI ISPORUKE I DOSTAVE“ <br><br> Cijena robe u maloprodaji određuje se prema važećem cjeniku. Popusti i akcijske cijene istaknute su u poslovnici KIKO Trgovina i usluge izravno na robi ili posebno istaknutim mjestima, a odnose se na maloprodaju za kupce koji nemaju s KIKO Trgovina i usluge sklopljen poseban ugovor o kupnji/prodaji robe. <br> Ako kupac izvrši uplatu robe po ponudi nakon isteka opcije ponude (roka za uplatu navedenog u ponudi), KIKO Trgovina i usluge ne garantira cijenu niti rok isporuke naveden u ponudi, tj. KIKO Trgovina i usluge zadržava pravo promjene cijene navedene u ponudi i promjene roka isporuke navedenog u ponudi. <br> Preuzimanje robe:<br> Roba se preuzima na adresi:<br> D. Kunovića 10, 49218 Pregrada, vrijeme pon-pet 08-16 h, subota 08-12h<br> Prilikom preuzimanja robe u našem prodajnom salonu ili na našem skladištu kupac, ili osoba ovlaštena od kupca za preuzimanje robe, dužan/dužna je robu pregledati i svojim potpisom na dostavnici, otpremnici, nalogu za otpremu ili na bilo kojem drugom dokumentu koji služi istoj svrsi, potvrđuje da je robu preuzeo u količini naznačenoj u dostavnom dokumentu i u ispravnom stanju – bez bilo kakvih stvarnih nedostataka.<br> Ukoliko se radi o isporuci dostavnom službom kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. <br> Nakon preuzimanja robe te ovjere prijevoznice/naloga za isporuku/naloga za prijevoz/ otpremnice/dostavnice bilo u našim prostorijama ili preko dostavne službe KIKO Trgovina i usluge neće uvažiti naknadne prijave oštećenja pošto je potpisani dokument bez napomene potvrda kako je roba pregledana te da je ista preuzeta u ispravnom kvantitativnom i kvalitativnom stanju.<br> Odgovornost za materijalne nedostatke Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i KIKO Trgovina i usluge u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.<br> Jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. U slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.<br> Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača obavijestiti KIKO Trgovina i usluge o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Ispunjeni obrazac ili nedvosmislenu izjavu potrebno je poslati na adresu: <br> KIKO Trgovina i usluge, D. Kunovića 10, 49218 Pregrada <br> ili na email: kiko@kiko.hr<br> Ukoliko potrošač podnosi nedvosmislenu izjavu putem gore navedenih mogućnosti komunikacije, dužan je navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa i adresu elektroničke pošte. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora KIKO Trgovina i usluge dostaviti će, bez odgađanja, elektroničkom poštom. Potrošač je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario u skladu s odredbama Zakona.<br> U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. Kod ugovora o kupoprodaji, osim ako nije ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, KIKO Trgovina i usluge će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što potrošač dostavi dokaz da je roba poslana nazad. Potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor. <br> Trošak povrata robe snosi potrošač. <br> Ukoliko iskoristi svoje pravo na povrat robe potrošač se obvezuje vratiti proizvod KIKO Trgovina i usluge o svom trošku, na adresu: D. Kunovića 10, 49218 Pregrada. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Svaki povrat biti će pregledan prilikom preuzimanja. Ukoliko je proizvod vraćen otpakiran, korišten, neispravan,s oštećenjima (vidljivim nedostacima) ili bez dijelova ili dokumentacije ili bez originalne ambalaže KIKO Trgovina i usluge je ovlašten odbiti prihvat takve robe te Potrošač nije u mogućnosti zahtijevati povrat uplaćenih sredstava jer nije ispunio svoju obvezu povrata robe.<br> Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:<br> • Ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača <br> • Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču <br> • Predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe <br> • Predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave <br> • Predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima <br> Cjelovite informacije vezane uz pravo kupaca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.<br><br> JAMSTVO I REKLAMACIJA ROBE<br> KIKO Trgovina i usluge uvažava reklamacije samo uz predočenje originalnog računa koji je dokaz o kupovini.<br> Na kupljenu robu daje se jamstvo prema jamstvenim (garancijskim) listovima kojima proizvođač jamči ispravnost robe u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu. <br> Načini dostave prigovora:<br> Pisanim putem na adresu:<br><br> KIKO TRGOVINA I USLUGE<br> D. KUNOVIĆA 10<br> 49218 PREGRADA <br> e-mail: kiko@kiko.hr<br> telefaks: 049/376-047<br> Prigovor se također može podnijeti i osobnim dolaskom u poslovnicu na adresu D. Kunovića 10, 49218 Pregrada.<br> Pisani odgovor KIKO Trgovina i usluge će poslati u zakonskom roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.<br> Kako bi prigovor bio promptno obrađen, potrebno je točno navesti broj računa kupljenog artikla, datum računa, naziv artikla za koji se podnosi prigovor te osobne kontakt podatke subjekta koji podnosi prigovor.<br><br> POLITIKA PRIVATNOSTI<br> Obrada osobnih podataka kao što su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj vodi se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) te poštujući sva načela obrade. KIKO Trgovina i usluge prikuplja samo podatke koji su nužni za izvršavanje ugovora. Svaki građanin/ispitanik ima sljedeća prava; transparentnost, pristup podacima, pravo na ispravak, brisanje („pravo na zaborav“), pravo na prenosivost, pravo na prigovor, pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje). <br><br> IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA<br> KIKO Trgovina i usluge će objaviti i učiniti dostupnim na uobičajen način sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta, s time što će svaki pročišćeni tekst izmijenjenih Općih uvjeta biti dostupan na web stranicama KIKO Trgovina i usluge. <br><br> TUMAČENJE OPĆIH UVJETA<br> Pri tumačenju možebitnih prijepornih odredaba ovih Općih uvjeta treba možebitnu prijepornu odredbu tumačiti u skladu s načelima obveznog prava utvrđenim Zakonom o obveznim odnosima. Naslovi i podnaslovi iz ovih Općih uvjeta navedeni su samo radi preglednosti i ne utječu na tumačenje Općih uvjeta.<br><br> RJEŠAVANJE SPOROVA<br> Sve sporove koji bi mogli proizići iz zaključenih ugovora, te svih odnosa kupnje/prodaje robe KIKO Trgovina i usluge, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, KIKO Trgovina i usluge i kupci nastojat će riješiti mirnim putem.<br> Ako se sporovi rečeni u prethodnom stavku ovih Općih uvjeta ne uspiju riješiti mirnim putem, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Krapini li Trgovačkog suda u Zagrebu.<br><br> ZAVRŠNE ODREDBE<br> Ovi opći uvjeti stupaju na snagu s današnjim danom.<br><br> U Pregradi, dana 01.01.2021. godine<br><br><br> <h1>OPĆI UVJETI PRODAJE KIKO TRGOVINA I USLUGE, vl. TOMISLAV KRUŠEC, Pregrada</h1><br><br> Ovim Općim uvjetima uređuje se pravni odnos između trgovačkog društva KIKO TRGOVINA I USLUGE, vl. Tomislav Krušec, Pregrada, D. Kunovića 10, MBS:91106389, OIB:46126456930, kao prodavatelja robe (u daljnjem tekstu: KIKO Trgovina i usluge/Trgovac), s jedne strane, te kupaca robe iz asortimana KIKO Trgovina i usluge, s druge strane. <br><br> KUPNJA I NARUČIVANJE ROBE<br> Prije sklapanja ugovora odnosno uplate prema zaprimljenoj ponudi potrebno je pažljivo pročitati Opće uvjete poslovanja dostupne na internet stranici te na prodajnom mjestu. Uplatom po ponudi smatra se kako je kupac upoznat sa svim uvjetima poslovanja KIKO Trgovina i usluge te kako su iste u potpunosti prihvaćene. <br> Proizvodi se naručuju po uplati ponude/predračuna ili plaćanje računa na blagajni u poslovnici (ukoliko je roba odmah dostupna) KIKO Trgovina i usluge odnosno po prispjeću sredstava na naš račun u iznosu kao opisano pod „PLAĆANJE“. Nakon što naručena roba stigne na skladište KIKO Trgovina i usluge te kupac bude obaviješten o istome potrebno je da se uplati preostali iznos, ukoliko je za narudžbu uplaćena samo minimalna potrebna količina akontacije kako bi se roba mogla preuzeti, a sve kao opisano pod „UVJETI ISPORUKE I DOSTAVE“ <br><br> CIJENA ROBE<br> Cijena robe u maloprodaji određuje se prema važećem cjeniku. Popusti i akcijske cijene istaknute su u poslovnici KIKO Trgovina i usluge izravno na robi ili posebno istaknutim mjestima, a odnose se na maloprodaju za kupce koji nemaju s KIKO Trgovina i usluge sklopljen poseban ugovor o kupnji/prodaji robe. <br> Ako kupac izvrši uplatu robe po ponudi nakon isteka opcije ponude (roka za uplatu navedenog u ponudi), KIKO Trgovina i usluge ne garantira cijenu niti rok isporuke naveden u ponudi, tj. KIKO Trgovina i usluge zadržava pravo promjene cijene navedene u ponudi i promjene roka isporuke navedenog u ponudi. <br><br> PLAĆANJE ROBE<br> Za robu po narudžbi kupac uplaćuje predujam od 50% prodajne cijene robe. Ostatak do punog iznosa kupoprodajne cijene robe kupac je dužan uplatiti KIKO Trgovina i usluge u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispijeću naručene robe, a ukoliko kupac ne uplati taj ostatak u rečenom roku, uzima se da je kupac odustao od kupnje naručene robe. Obavijest o prispijeću naručene robe će se smatrati valjanom i važećom ako je kupcu dostavljena osobno, odnosno poslana elektronskim putem, poštom ili telefonski putem poziva, sms ili whatsapp aplikacije ovisno o odabiru Kupca za način komunikacije sa Trgovcem<br>. Ukoliko kupac odustane od kupnje naručene robe, isti nema pravo na povrat uplaćenog predujma opisanog u prethodnom stavku, niti ima pravo iskoristiti uplaćeni predujam kao uplatu predujma i/ili cijene za drugi proizvod osim u slučaju posebne odluke Trgovca. KIKO Trgovina i usluge odobrava odgodu plaćanja samo kupcima s kojima ima sklopljen poseban ugovor o kupnji/prodaji robe.<br> Plaćanje se smatra izvršenim, odnosno obveza kupaca podmirenom, s danom kada novčani iznos sjedne na žiro-račun KIKO Trgovina i usluge, odnosno kada novčani iznos bude predan ovlaštenoj osobi KIKO Trgovina i usluge za primitak novaca od strane kupaca.<br><br> ISPORUKA ROBE<br> Izdavanje robe se vrši sa centralnog skladišta Trgovca, na adresi D.Kunovića 10, 49218 Pregrada, radnim danom pon-pet u vremenu od 08:00-16:00h i subotom od 08:00-12:00h. Roba se preuzima sa originalnim računom/otpremnicom. Kupac je dužan preuzeti naručenu i plaćenu robu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispijeću naručene robe. Obavijest o prispijeću naručene robe će se smatrati valjanom i važećom ako je kupcu dostavljena osobno, odnosno poslana elektronskim putem, poštom ili telefonski putem poziva, sms ili whatsapp aplikacije ovisno o odabiru Kupca za način komunikacije sa Trgovcem.<br> Ukoliko kupac ne preuzme robu u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o prispjeću robe dužan je platiti troškove skladištenja u visini od 1% kupoprodajne vrijednosti robe po danu skladištenja, i ne može preuzeti naručenu robu dok ne podmiri rečene troškove, kao i troškove slanja obavijesti, možebitnih opomena itd. Za rečene troškove KIKO Trgovina i usluge će izdati kupcu poseban račun. Nakon isteka 100 dana Trgovac može raspolagati robom radi naplate troškova i štete. Visinu troškova skladištenja robe i rokova isporuke KIKO Trgovina i usluge i kupac mogu dogovoriti drugačije u pisanom obliku.<br> Usluga prijevoza robe je besplatna i vrši je Trgovac svojim kombi vozilima. <br> Prijevoz se izvršava do kućnog broja kupca, pod uvjetom da ne postoje prometne, pravne, stvarne i/ili ostale zapreke za uredan dolazak prijevoznog vozila do kućnog broja kupca. Ukoliko postoji bilo kakva zapreka, Trgovac će dovesti robu što je bliže moguće. Prijenos robe do željenog mjesta kao i sam unos robe dužan je osigurati Kupac!<br> Ako je roba pakirana na euro paletama Trgovac zadržava pravo naplate preuzetih paleta (1 kom = 79,2 kn+ pdv) ako iste ne budu vraćene u roku 30 dana od preuzimanja. Povrat paleta se vrši na skladište Trgovca, D.Kunovića 10, 49218 Pregrada u redovno radno vijeme. Ukoliko kupac ne osigura uredan i primjeren primitak robe, odnosno ne osigura primjeren prijevoz od mjesta do kojeg je prijevozno vozilo moglo doći, ne osigura osobe za istovar robe itd., KIKO Trgovina i usluge vraća robu na svoje skladište. U tom slučaju kupac je dužan platiti troškove prijevoza i dodatnog skladištenja. <br> U slučaju kao gore navedenom, kupac ima izbor da li će sam o svom trošku preuzeti robu iz skladišta ili će se pokušati ponovni prijevoz. U tom slučaju kupac koji sam preuzima robu iz skladišta dužan je prije preuzimanja robe podmiriti sve nastale troškove, a kupac kojemu će biti pokušana ponovni prijevoz dužan je podmiriti sve nastale troškove i unaprijed uplatiti ponovni prijevoz.<br> Prilikom preuzimanja robe Kupac ili osoba ovlaštena od strane Kupca, dužan je robu pregledati i svojim potpisom potvrđuje da je robu preuzeo u količini naznačenoj na dokumentu, u ispravnom stanju- bez ikakvih vidljivih nedostataka.<br><br> ZAMJENA ROBE<br> KIKO Trgovina i usluge ne vrši zamjenu ispravno isporučene robe, kao ni naručene robe koja još nije isporučena. Pogreške u naručivanju kupca mogu se uvažiti ovisno o situaciji posebnom odlukom.<br><br> JAMSTVO I REKLAMACIJA ROBE<br> KIKO Trgovina i usluge uvažava reklamacije samo uz predočenje originalnog računa koji je dokaz o kupovini.<br> Na kupljenu robu daje se jamstvo prema jamstvenim (garancijskim) listovima kojima proizvođač jamči ispravnost robe u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu. <br> Načini dostave prigovora:<br> Pisanim putem na adresu:<br><br> KIKO TRGOVINA I USLUGE<br> D. KUNOVIĆA 10<br> 49218 PREGRADA <br> e-mail: kiko@kiko.hr<br> telefaks: 049/376-047<br> Prigovor se također može podnijeti i osobnim dolaskom u poslovnicu na adresu D. Kunovića 10, 49218 Pregrada.<br> Pisani odgovor KIKO Trgovina i usluge će poslati u zakonskom roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.<br> Kako bi prigovor bio promptno obrađen, potrebno je točno navesti broj računa kupljenog artikla, datum računa, naziv artikla za koji se podnosi prigovor te osobne kontakt podatke subjekta koji podnosi prigovor.<br><br> POLITIKA PRIVATNOSTI<br> Obrada osobnih podataka kao što su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj vodi se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) te poštujući sva načela obrade. KIKO Trgovina i usluge prikuplja samo podatke koji su nužni za izvršavanje ugovora. Svaki građanin/ispitanik ima sljedeća prava; transparentnost, pristup podacima, pravo na ispravak, brisanje („pravo na zaborav“), pravo na prenosivost, pravo na prigovor, pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje). <br><br> IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA<br> KIKO Trgovina i usluge će objaviti i učiniti dostupnim na uobičajen način sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta, s time što će svaki pročišćeni tekst izmijenjenih Općih uvjeta biti dostupan na web stranicama KIKO Trgovina i usluge. <br><br> TUMAČENJE OPĆIH UVJETA<br> Pri tumačenju možebitnih prijepornih odredaba ovih Općih uvjeta treba možebitnu prijepornu odredbu tumačiti u skladu s načelima obveznog prava utvrđenim Zakonom o obveznim odnosima.<br> Naslovi i podnaslovi iz ovih Općih uvjeta navedeni su samo radi preglednosti i ne utječu na tumačenje Općih uvjeta.<br><br> RJEŠAVANJE SPOROVA<br> Sve sporove koji bi mogli proizići iz zaključenih ugovora, te svih odnosa kupnje/prodaje robe KIKO Trgovina i usluge, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, KIKO Trgovina i usluge i kupci nastojat će riješiti mirnim putem.<br> Ako se sporovi rečeni u prethodnom stavku ovih Općih uvjeta ne uspiju riješiti mirnim putem, utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Krapini ili Trgovačkog suda u Zagrebu.<br><br> ZAVRŠNE ODREDBE<br> Ovi opći uvjeti stupaju na snagu s današnjim danom.<br><br> U Pregradi, dana 01.01.2021. godine

Kolačići (Cookies)


Ove Web stranice i njezini alati trećih strana (third-party tools) koriste kolačiće (cookies) uglavnom za osnovno funkcioniranje i analitiku prometa.

Za više informacija pročitajte našu Politiku obrade osobnih podataka.


Prihvaćam Ne prihvaćam